Vocht in de muur door een lekkage
28 december 2021 
3 min. leestijd

Vocht in de muur door een lekkage

Vocht in de muur door een lekkage: oorzaken

Wanneer we het hebben over vocht in huis, denken de meesten onder ons onmiddellijk aan de meest voorkomende vochtproblemen: optrekkend vocht, doorslaand vocht en condensatievocht. Toch kan een vochtprobleem in huis ook nog op een andere manier tot stand komen, namelijk door toedoen van een lekkage. Het probleem hierbij is dat het vochtverschijnsel in veel gevallen pas maanden na het ontstaan van de lekkage opgemerkt wordt. Dit is niet verwonderlijk als je je bedenkt dat het vochtprobleem maar zelden waarneembaar is op de plaats waar de eigenlijke lekkage zich bevindt. Dat is omdat vocht zich via de leidingen en/of openingen verplaatst. En daar komt nog eens bij dat het hier om een zeer beperkte hoeveelheid vocht gaat. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het ontstaan van lekkages. Dikwijls ligt een beschadigde buitengevel aan de grondslag van het probleem. Een buitengevel die (bijna) niet of slecht onderhouden wordt, zal na verloop van tijd barstjes en scheuren vertonen die tot lekkages kunnen leiden. Ook wanneer er een reparatie aan je waterleiding en/of afvoeren uitgevoerd is, kan een lekkage tot stand komen. Andere mogelijke oorzaken zijn versleten dakgoten, een dak dat in slechte staat verkeert, etc.

Vocht in de muur ten gevolge van een lekkage opmerken

Hoewel het meestal niet gemakkelijk is om vocht ten gevolge van een lekkage te herkennen (o.w.v. de geringe hoeveelheid en het feit dat vocht zich verplaatst), zijn er toch verschillende signalen die erop duiden dat je het slachtoffer van een lekkage geworden bent.

 1. Vocht en schimmel op de muren
  Met wat voor vochtprobleem je ook te maken hebt, vocht- en schimmelplekken zijn altijd het duidelijkste signaal. In de meeste gevallen wijzen deze plekken op opstijgend of doorslaand vocht, maar ze kunnen ook duiden op een lekkage. Omdat een lekkage overal kan ontstaan, kunnen de vochtplekken zich dan ook op verschillende plaatsen bevinden: op de muur, op het plafond, op de vloer, etc. En vocht en schimmel uiten zich niet alleen door grote plekken, maar ook door de aanwezigheid van muffe geuren en ongedierte, zoals pissebedden.
 2. Loskomende muurafwerking
  Net zoals bij andere vochtproblemen (opstijgend vocht, doorslaand vocht, etc.), is loskomend behang of afbladderende verf ook kenmerkend voor lekkages.
 3. Slecht werkende isolatie
  Niet alle isolatiematerialen zijn opgewassen tegen vocht. Glaswol bijvoorbeeld, verliest een groot deel van zijn werking bij vochtproblemen. En dat leidt dan op zijn beurt weer tot een hogere energiefactuur.
 4. Hogere waterfactuur
  Voor veel mensen wordt het pas duidelijk dat ze met een lekkage te kampen hebben wanneer de waterfactuur plots de hoogte in gaat (bij hetzelfde verbruik).

Offerte vochtbestrijding aanvragen

Zelf een lekkage opsporen

Lekkages zijn moeilijk te detecteren. Maar moeilijk is niet hetzelfde als onmogelijk. Als jij denkt dat je te maken hebt met een lekkage kan je verschillende dingen doen om dit te bevestigen. Begin steeds bij het doorzoeken van je kruipruimte (als je er één hebt). De aanwezigheid van vochtige plekken in deze ruimte is een onbetwistbaar bewijs van een lekkage. Niets raars opgemerkt in de kruipruimte? Loop dan eens een rondje om je huis en zoek naar plekken op de gevels. Zowel mosplekken als grauwe plekken kunnen op een lekkage duiden. Nog steeds niet gevonden? Dan moet je je zoektocht binnenshuis verderzetten. Bestudeer alle muren en controleer ze op koude en/of natte plekken. Kijk ook of je schimmels en/of kleine puntjes terugvindt op de muren.

Professionele lekdetectie

Om er helemaal zeker van te zijn dat jouw vochtprobleem het gevolg is van een lekkage, laat je best een professionele lekdetectie uitvoeren. Enkel een ervaren vochtbestrijder is uitgerust met speciale apparatuur voor een exacte lekkagedetectie. Hier bestaan verschillende manieren voor:

 1. Infraroodcamera
  Een infraroodcamera is een camera die door de muren en vloeren heen kan kijken. Met behulp van deze camera kan er ontdekt worden of er zich een lek in de warmwaterleidingen bevindt. Er zijn geen kap- en breekwerken nodig voor het opsporen van de lekkage.
 2. Vochtigheidsgraad meten
  De vochtbestrijder meet de vochtigheidsgraad en spoort zo de meest vochtige plaats op. Het is precies daar waar het lek zich bevindt.
 3. Ultrasone detectie
  Er wordt gebruikgemaakt van geluidsgolven voor de lekdetectie.
 4. Druktest
  Tijdens een druktest wordt de druk in de leidingen eerst verhoogd om hem daarna terug op een normaal niveau te brengen. Als er sprake is van drukverschil, heb je met een lek te maken.
 5. Elektro-akoestiek
  Er wordt gebruikgemaakt van deze methode wanneer de vochtspecialist vermoedt dat het om een lekkage in een ingebouwde en/of ondergrondse leiding gaat.
 6. Endoscopie
  En wordt een camera aangebracht in de waterleidingen om eventuele lekkages op te sporen.