Wat is de normale luchtvochtigheid voor in huis?
29 maart 2021 
2 min. leestijd

Wat is de normale luchtvochtigheid voor in huis?

Met de term luchtvochtigheid wordt de mate van vocht aangeduid dat zich in de lucht bevindt. De luchtvochtigheid dat zich in een huis bevindt is niet gelijk aan de luchtvochtigheid buitenshuis. Luchtvochtigheid wordt sterk beïnvloed door ventilatie. In de wijde wereld is aan lucht en daarmee ventilatie geen gebrek. De luchtvochtigheid binnenshuis is dus altijd hoger dan de luchtvochtigheid buitenshuis.

Een andere term om de luchtvochtigheid in huis aan te duiden is de relatieve luchtvochtigheid. Wanneer men spreekt over het binnenklimaat kan men behalve op de temperatuur ook doelen op de luchtvochtigheid in huis.

Behalve ventilatie is er nog een factor die een grote invloed uitoefent op de luchtvochtigheid. De temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe beter water in staat is om zich om te zetten in waterdamp. Hoe meer waterdamp in de lucht, hoe hoger de luchtvochtigheid. De ideale luchtvochtigheid binnenshuis ligt tussen de 40% en de 60%.

Beïnvloeden van de luchtvochtigheid door temperatuur

Er zijn dus drie factoren die de luchtvochtigheid in huis beïnvloeden. Vocht, ventilatie en temperatuur. Wanneer de luchtvochtigheid te hoog of te laag is, moet het vochtgehalte in huis worden beïnvloed. De luchtvochtigheid beïnvloeden door middel van temperatuurregulering is geen optie.

Een gemiddelde kamertemperatuur varieert tussen de 18c en 21c. Deze temperaturen bieden ten eerste geen mogelijkheid tot beïnvloeding van de luchtvochtigheid, Een veel belangrijkere reden dat temperatuur niet wordt gebruikt om luchtvochtigheid te beïnvloeden is dat het nogal prijzig en onpraktisch is. Stelt u eens voor dat u te maken heeft met een te lage luchtvochtigheid in huis. Nu u weet dat een hoge temperatuur een hogere luchtvochtigheid met zich meebrengt, besluit u de thermostaat fors omhoog te draaien naar een graad of dertig. Zelfs in de winter is dat voor de meeste mensen toch echt te veel van het goede. Het financiële aspect van de eindafrekening van uw energieleverancier nog daargelaten.

Offerte vochtbestrijding aanvragen

Lucht te droog of te vochtig

Er is altijd een oorzaak waarom de luchtvochtigheid in een huis te hoog is of te laag. In oudere huizen speelt een slechte isolatie in combinatie met een slechte of afwezige ventilatie doorgaans een grote rol. In dit type huizen treft men vaak een te hoge luchtvochtigheid aan inclusief de bijbehorende overlastgevende kenmerken. Vochtplekken en schimmelvorming die de muren hebben aangetast komen dikwijls voor.

Saillant detail is dat bij de huidige generatie nieuwbouwhuizen steeds vaker het tegenovergestelde wordt aangetroffen wat eveneens problemen met luchtvochtigheid in huis oplevert. Nieuwbouwhuizen worden mede door politieke druk en klimaatzorgen zo duurzaam mogelijk gebouwd. De architect laat geen mogelijkheid onbenut om een woning van een goede isolatie te voorzien. Wanneer de beste man echter vergeet om dat goed geïsoleerde huis ook van een goede ventilatie te voorzien, ontstaat alsnog een luchtvochtigheidsprobleem.

Een normale luchtvochtigheid in huis creëren

Om een normale luchtvochtigheid in huis te creëren, zijn geen ingewikkelde en kostbare renovaties nodig. Wie op internet gaat speuren naar oplossingen om de balans in de luchtvochtigheid in huis op orde te krijgen, ziet een scala aan oplossingen voorbij komen. Waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat oplossing niet het juiste woord is. Tijdelijke toepassingen om de gevolgen van een slechte luchtvochtigheid te bestrijden is een betere benaming. Hierbij kunt u denken aan muurinjecties, muurimpregnaties en vochtvreters.

Wat wel voor een goede en blijvende oplossing zorgt, zijn de muurelementen van Schrijver Systeem®. De muurelementen van Schrijver Systeem® creëren een natuurlijke luchtstroming in uw huis die een afvoer van overtollig vocht bewerkstelligen. Huizen die last hebben van een te lage luchtvochtigheid, worden door de constante aanvoer van frisse lucht eveneens voorzien van een normale luchtvochtigheid. Wilt u weten of de luchtvochtigheid in uw huis te hoog of te laag is? Vraag dan om een gratis vochtmeting bij Schrijver Systeem®.