Gebrekkige ventilatie zorgt voor vochtproblemen bij nieuwbouwwoningen
04 oktober 2017 
2 min. leestijd

Gebrekkige ventilatie zorgt voor vochtproblemen bij nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen hebben geen last van vochtproblemen…. Althans dat wordt vaak gedacht. Maar het tegenovergestelde blijkt waar te zijn want het zijn juist deze nieuwe woningen die meer dan gemiddeld last hebben van een hoge luchtvochtigheid. Hoe dat komt? Nieuwe woningen zijn vaak te goed geïsoleerd waardoor het vocht, ondanks moderne ventilatiesystemen, niet weg kan. Dit zorgt voor gezondheidsklachten en levert vochtschade aan de woning. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Offerte vochtbestrijding aanvragen

Woningisolatie vereist ventilatie

Doordat nieuwe woningen steeds beter worden geïsoleerd, is ventilatie noodzakelijk. Mechanisch ventilatiesystemen (balansventilatiesystemen en mechanische afzuiging) worden in woningen geïnstalleerd en moeten ervoor zorgen dat de lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Maar ook dat er schone lucht de woning kan binnenkomen. Echter blijkt in de praktijk dat deze systemen juist de veroorzakers zijn van een slechte luchtcirculatie. Vaak doen deze mechanische ventilatiesystemen niet wat ze zouden moeten doen met als gevolg te weinig luchtverversing en een te hoge luchtvochtigheid.

Waarom ventilatiesystemen falen

Er is een aantal oorzaken aan te wijzen waarom ventilatiesystemen falen:

1. Verkeerde installatie

Het komt geregeld voor dat er ventilatiesystemen zijn geplaatst die niet 100% geschikt zijn voor de woning of zelfs verkeerd geïnstalleerd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verloop van kanalen (voornamelijk onnodige bochten) of inblaasventielen die onlogisch zijn geplaatst. Ook wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid van het ventilatiesysteem. Denk aan de plaats van bedieningsknoppen.

2. Slecht onderhoud

Een ventilatiesysteem moet blijvend worden onderhouden. Juist door de continue verplaatsing van lucht raken deze systemen vervuild en zelfs verstopt. In deze luchtkanalen gaat het in veel gevallen om vervuiling die tijdens de bouw is ontstaan. Denk aan stukjes cement of spuitpleister. Het is dus belangrijk dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan deze systemen. Echter, in de praktijk blijkt dat er nauwelijks onderhoudscontracten zijn waardoor de prestaties van de systemen na verloop van tijd achteruit gaat.

3. Verkeerd gebruik

Tot slot blijkt dat ventilatiesystemen vaak verkeerd worden gebruikt door de bewoners. Redenen hiervoor zijn o.a. dat de luchtventilatiesystemen teveel lawaai maken in de hoogste stand waardoor ze op halve kracht worden ingeschakeld of zelfs uitgezet. Bewoners zijn zelden voldoende geïnformeerd over de werking van het ventilatiesysteem.

De gevolgen van slechte luchtventilatie

Een slecht functionerend ventilatiesysteem zorgt voor een te hoge luchtvochtigheid in de woning. Dit kan resulteren in vochtplekken en schimmels op muren en aantasting van materialen. Bovendien zorgt een slechte luchtcirculatie voor luchtvervuiling dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Bij ouderen en zieken kan dit zelfs leiden tot ernstige gezondheidsproblemen omdat zij al een lagere weerstand hebben. Deze groep is daarmee extra vatbaar voor problemen aan de luchtwegen, allergieën en irritatie van slijmvliezen wat in het slechtste geval kan leiden tot longontsteking en/of hartproblemen.

Ook bij jonge en gezonde mensen kunnen gezondheidsklachten optreden vanwege de vochtige en vervuilde lucht. Klachten kunnen variëren van slecht slapen, vermoeidheid, hoofdpijn tot allergieën en problemen aan de luchtwegen. Een vochtvrije woning door goede luchtventilatie is dus belangrijk.

Wat kunt u doen om de ventilatie te verbeteren?

Vaak wordt gedacht dat door het openzetten van een raam het probleem van slechte luchtventilatie is verholpen. In de praktijk blijkt dat wanneer het raam wordt gesloten, na ca. een uur de luchtkwaliteit weer op het oude niveau is. Beter is om de luchtventilatiesystemen opnieuw te laten controleren en te onderhouden. Omdat bepaalde ventilatiesystemen permanent onvoldoende functioneren, is het een overweging waard om een duurzaam en natuurlijk vochtbestrijdingsysteem te laten aanleggen. Vraag ons eens naar de mogelijkheden en neem contact op.