Vochtschade verzekerd of niet? Een korte checklist
21 mei 2019 
3 min. leestijd

Vochtschade verzekerd of niet? Een korte checklist

Het is een veelgehoorde klacht: “Ik betaal al jaren premie en nu heb ik een keer schade en wordt er niks vergoed!”
Schade door vocht en water is een zeer veelvoorkomend probleem. Maar slechts weinig mensen weten wat er nu eigenlijk wel of niet vergoed wordt door de verzekering. Een goed moment om daar eens even bij stil te staan. Hieronder vind je een korte checklist die je stap voor stap informeert over de dekkingsmogelijkheden. Uiteraard zul je wanneer je schade hebt ook altijd contact moeten opnemen met je eigen verzekeraar voor de specifieke informatie.

Opstal- of inboedelverzekering?

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen onder welke verzekering de schade door vocht mogelijk gedekt is; de opstal- of de inboedelverzekering?

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt schade aan alle zaken van een huis die ‘aard- en nagelvast zitten’. Daarmee wordt feitelijk bedoeld: alles dat dusdanig onderdeel is van het huis dat je het niet meeneemt bij een verhuizing. Bijvoorbeeld sanitair, een houten vloer, het glas in de ramen en behang. En uiteraard het huis zelf. Vaak is ook een schuur of tuinhuis meeverzekerd onder de opstal.

Inboedelverzekering

De rest (dus alles dat ‘los zit’) valt onder de inboedelverzekering. Als je huurt loopt de opstalverzekering via de eigenaar van het huis. Zorg dat je schade altijd direct meldt bij de huisbaas of woningbouwvereniging.

Wat voor soort dekking heb ik?

Vroeger was het makkelijk, maar ook beperkt. Je huis was verzekerd tegen brand en verder niks. Dat was in die tijd namelijk de grootste bedreiging. Toen huizen wat steviger werden en het brandrisico wat kleiner, groeide de behoefte aan een uitgebreidere dekking. Voor bijvoorbeeld storm, water- en inbraakschade. Zo ontstond de uitgebreide dekking, daarna de extra uitgebreide dekking en tot slot de dekking tegen alle van buiten komende onheilen. Die laatste is momenteel de meest gangbare. Dat geldt ook voor de inboedelverzekering. Lees de voorwaarden altijd goed door als je een verzekering afsluit en bel je verzekeraar als je iets niet begrijpt of vragen hebt over de dekking.

Wat is uitgesloten?

Toch kan die naam ‘alle van buitenkomende onheilen’ tot verwarring leiden. Het impliceert namelijk dat ongeacht de oorzaak, alle schade verzekerd is. Dat is echter niet het geval. Zo is opzet vaak uitgesloten, maar ook schade door achterstallig onderhoud of waterschade door neerslag dat is binnengekomen via openstaande ramen. Er wordt dus van jou verwacht dat je je huis goed beschermt tegen mogelijke risico’s. Lees de voorwaarden nauw door en bel je verzekeraar als je iets niet begrijpt of vragen hebt over de uitsluitingen.

Aantoonbare tegenmaatregelen

Terugkomend op vocht; je moet dus aantoonbaar voldoende maatregelen hebben getroffen om optrekkend en doorslaand vocht te weren en lekkage te voorkomen. Als blijkt dat de schade niet abrupt maar langzaam maar zeker is ontstaan en er geen maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen, is er dus geen dekking.

Oorzaakschade of gevolgschade

Soms is de oorzaak van de schade niet verzekerd. Als door doorslaand vocht bijvoorbeeld de muren nat zijn geworden en er sprake is van schimmelvorming, is dat niet verzekerd. De kosten voor herstel moet je zelf betalen. Als echter het schilderij van oma dat aan de muur hing ook helemaal is kromgetrokken, dan is die schade mogelijk wel verzekerd. Check bij je verzekeraar of gevolgschade wel is verzekerd, zelfs als ze de oorzaakschade al hebben afgewezen.

Heb ik een eigen risico?

Tot slot is het goed om te controleren of er sprake is van een eigen risico. Soms hebben verzekeraars een clausule ingebouwd die zegt dat er geen dekking is tot een bepaald bedrag (franchise) of dat er een eigen risico in mindering wordt gebracht op de uitkering. Als je dit van tevoren weet scheelt dat een heleboel frustratie achteraf. Lees dus altijd de voorwaarden van je verzekering goed door!

Offerte vochtbestrijding aanvragen

Voorkomen is beter dan repareren

Zorg dat je huis goed is onderhouden om de kans op schade te beperken, of liever nog, te voorkomen. Dat betekent dat je voegen en randen regelmatig checkt en vervangt als dat nodig is. Impregneer je muren en daken en zorg dat bij slecht weer, alle ramen en deuren goed zijn afgesloten. Schade door optrekkend en doorslaand vocht, kan voorkomen worden door voldoende ventilatie. Laat daarom je huis voorzien van muurelementen van Schrijvers Systeem. Neem contact met ons op voor meer informatie.