Wat te doen bij een vochtige kelder
22 november 2019 
2 min. leestijd

Wat te doen bij een vochtige kelder

In Amsterdam winnen kelders aan populariteit. Bijzonder, want in de rest van Nederland neemt het aantal kelders al jaren af. Een van de belangrijkste redenen voor het aanleggen van een kelder is dat het woonoppervlak wordt vergroot. En leefruimte in Amsterdam is nu eenmaal een schaars goed. Bovendien zorgt zo’n extra woonlaag voor een waardestijging van de woning. Maar ondanks deze voordelen, zorgt het ook voor vochtproblemen als bijvoorbeeld een verstoord grondwaterpeil en vochtige kelders.

Amsterdamse kelders zorgen voor vochtproblemen

Er kleven duidelijk nadelen aan het aanleggen van deze nieuwe, maar ook bestaande Amsterdamse kelders. In de eerste plaats zorgt het voor overlast (bouwcontainers, stank- en geluidsoverlast) voor de buurt, maar ook heeft het invloed op het grondwater in de hoofdstad. Door deze nieuwe ondergrondse woonlagen kan het regenwater niet weg. Tuinen en straten lopen onder en wanneer (kelder)muren gebreken vertonen, sijpelt dit overtollige water zo naar binnen, met een vochtige kelder als gevolg.

Begin 2019 is er een rapport verschenen over de gevolgen van onderkeldering in Amsterdam. Dit rapport ‘grondwater effecten van onderkeldering in Amsterdam’ maakt duidelijk dat het aanleggen van kelders nadelige gevolgen heeft op de middellange tot lange termijn. Tuinen worden drassig en de palen waarop de woning is gebouwd kunnen gaan rotten. Ondanks dit gegeven worden er nog steeds vergunningen verleend in Amsterdam Zuid om een onderkelder te mogen bouwen.

Wat te doen bij een vochtige kelder

Ook al neemt het aantal kelders in Amsterdam toe, in overige delen van Nederland neemt dit juist af. Het zijn vooral oude woningen die nog over een kelder beschikken. Bij recente bouw komt het nog nauwelijks voor dat een kelder wordt gebouwd. Een van de redenen dat kelders niet meer worden gebouwd is omdat we ze eenvoudigweg niet meer nodig hebben. Vroeger was het dé donkere en koele ruimte om etenswaar te bewaren, maar met alle huidige apparatuur is een kelder overbodig geworden. Het wordt meer en meer een ‘vergeten’ ruimte waar oude spullen worden weggemoffeld.

Omdat deze ruimtes nauwelijks meer worden gebruikt, wordt het onderhoud van de kelder ervan vaak ‘vergeten’. Maar op een gegeven moment worden wanden en muren poreuzer en zorgen (kleine) scheurtjes ervoor dat het grondvocht van buitenaf de kelders insijpelt. Uiteindelijk zal het vocht naar de bovengelegen woondelen trekken waardoor het vochtprobleem zich verergert. Op de pagina ‘vochtproblemen’ worden de verschillende vochtproblemen uitvoering beschreven.

Condensatie of poreuze wanden

Wil je het vochtprobleem in de kelder oplossen, dan zul je eerst moeten vaststellen hoe ernstig de situatie is. Is het een condensatieprobleem? Of zijn het de wanden die het vochtprobleem in de kelder veroorzaken? In het laatste geval zullen de wanden moeten worden gedicht. Eventuele kieren en scheuren zullen gerepareerd moeten worden en vervolgens zal met een waterdichte cementlaag de kelder vochtbestendig moeten worden gemaakt.

Is er sprake van een condensatieprobleem? Dan is het ventileren van de kelder noodzakelijk. Ventilatieroosters of de muurelementen van Schrijver Systeem bieden een duurzame en energievrije oplossing.

Offerte vochtbestrijding aanvragen

Last van een vochtige kelder? Neem contact op

Wanneer je constateert dat de kelder te vochtig is, neem dan contact op met Schrijver Systeem Vochtbestrijding om het vochtprobleem te laten onderzoeken. Ga niet zelf experimenteren omdat een verkeerde aanpak het probleem kan verergeren. Bovendien is een vochtmeting altijd gratis en krijg je eerlijk advies om het vochtprobleem op te lossen.